PL | EN

Projekt 8.2

DOTACJE NA INNOWACJE
Wdrożenie systemu B2B w firmie Architekt Tomasz Bojko w celu automatyzacji
obiegu informacji i przepływu dokumentów

Nazwa beneficjenta:Architekt Tomasz Bojko
Wartość projektu: 799 450,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 475 672,75 PLN
Okres realizacji: 01.07.2014 – 30.06.2015

Informacje dot. projektu: Tomasz Bojko, tel. 604 211 190

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

ARCHITEKT TOMASZ BOJKO ogłasza z dniem 1 lipca 2014 roku, konkurs ofert na wykonanie systemu B2B.

Dokumentacja do pobrania:

W dniu 16.07.2014 został rozstrzygnięty konkurs ofert i wybrany wykonawca.
Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

 
 

ARCHITEKT TOMASZ BOJKO ogłasza z dniem 2 listopada 2015 roku, konkurs ofert na wykonanie audytu osiągniętych funkcjonalności systemu B2B.

Dokumentacja do pobrania:

W dniu 9.11.2015 został rozstrzygnięty konkurs ofert i wybrany wykonawca.
Dziękujemy wszystkim oferentom za złożone oferty.

 
 

stopka2