PL | EN

Prowadzenie inwestycji

Prowadzenie inwestycji. Zapewnienie projektu od fazy koncepcyjnej przez budowlaną i przetargową do wykonawczej, pozwolenia na budowę, wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.