PL | EN

Opracowania okołoprojektowe

  • a.)  Ekspertyzy konstrukcyjne
  • b.)  Opinie techniczne
  • c.)  Opinie mykologiczne
  • d.)  Oceny możliwości zmiany pozwolenia na użytkowanie w kontekście aktualnych norm i zapisów planistycznych
  • e.)  Mapy do celów projektowych
  • f.)  Projekty sieci instalacyjnych
  • g.)  Uzgodnienia ZUD