PL | EN

Projekty budowlano-wykonawcze

Projekty budowlano-wykonawcze z pozwoleniem na budowę. Projekt budowlano-wykonawczy wielobranżowy z projektem zagospodarowania działki na mapie do celów projektowych, ZUDem i wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami oraz kosztorysami i specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych. (Obiekty nowe jak również remonty, przebudowy, wnętrza, roboty zabezpieczające budynków istniejących, również w odniesieniu do zabytków).